«Türkmengaz DKnyň Marygazçykaryş müdirliginiň awtoulag serişdelerine ýangyjyň sarp ediliş kadalaryny işläp düzmek (şert 883)
TŞ 12.00.2172
Tehniki ylymlary
22.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
«Türkmen geologiýa « Döwlet korporasiýasy üçin «Buraw desgalarynyň dizel hereketlendirijilerini ýöriteleşdirilen enjamlarynyň kompressor dizel we benzin elektrostansiýalarynyň ýörite awtoulag tehnikalaryna ýangyç ýag sarp ediş kadalary» işläp düzmek (şert.884)
TŞ 12.00.2171
Tehniki ylymlary
22.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
Gyzyletrek meýdanynyň № 3, Iskander meýdanynyň №2,Kurdin meýdanynyň №1, Günorta Daýandyk meýdanynyň №2 ölçeg guýylarynyň netijeleri boýunça hasabat düzmek (şertnama 873)
TŞ 11.00.2170
Geologiýamineralogiýa ylymlary
22.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
Ýerasty gaz saklawlaryny döretmegiň seljermesini geçirmek we teklipler bermek (şertnama 872)
TŞ 12.00.2169
Tehniki ylymlary
21.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
«Galkynyş gaz käniniň geologogeofiziki maglumatlaryny seljermekligiň netijesinde gaz gorlarynyň hasaplamasyny geçirmek üçin degişli hasaplaýyş parametrlerini esaslandyrmak (şertnama 896)
TŞ 05.00.2168
Ykdysadyýet
21.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
« Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň gözleg barlag işlerini geçirýän çäklerindäki känler (ýataklar) boýunça nebitiň we gazyň gorlaryny deslapky hasaplamak (şertnama 845)
TŞ 05.00.2167
Ykdysadyýet
21.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
Gipertoniki, bagyr ensefalopatiýalarynyň III derejeleriň toplumlaýyn fito balneobejergileri
TP 16.00.2166 (А)
Medisina ylymlary
20.06.2018
Ylmy barlag işi
TSG we DSMniň S. A. Niýazow adyndaky Bejerişmaslahat beriş merkezi
Ýürek işemiýa keselli näsaglarda böwregiň dowamly işemiki keselini irki döwürde anyklamak we geçiş aýratynlyklaryny kesgitlemek
TP 16.00.2166
Medisina ylymlary
20.06.2018
Ylmy barlag işi
Kardiologiýa ylmykliniki merkezli hassahana
Ýerasty känlerden alynýan çäkli uglewodorod serişdeleriniň galyndylaryndan energiýa tygşytlaýjy « Ýangyç emulsiýany» öndürmegiň tehnologiki shemasyny işläp düzmek.
TB 12.00.2165
Tehniki ylymlary
29.05.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi
Ýürek ritminiň tahiaritmiki bozulmalaryny anyklamakda we bejermekde endokardial elektrofiziologiýa barlagynyň ornuny kesgitlemek
TP 16.00.2164
Medisina ylymlary
24.05.2018
Ylmy barlag işi
Kardiologiýa ylmykliniki merkezli hassahana
« 2 3 4 5 6 7 8 »