Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasy

TÜRKMENISTANYŇ YLYMLAR AKADEMIÝASY

Ylmy makalalar

YLMY ESASLY ÖNÜMÇILIK
03/08/2023

Habarlar

“Geçiş ykdysadyýetli döwletler üçin senagat telekeçiligini dolandyrmakda magistr maksatnamasyny kämilleşdirmek” MIETC boýunça işler ýerine ýetirildi
15/11/2023
Ýewropa Bileleşiginiň ERASMUS + okuw maksatnamasy, bilimiň dürli ugurlarynda özara...
«ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR ÝYLY» MYNASYBETLI ÝAŞLARYŇ ARASYNDA YLMY IŞLER BOÝUNÇA «ÝOKARY TEHNOLOGIÝALAR WE INNOWASION IŞLÄP TAÝÝA
15/06/2023
«ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR ÝYLY» MYNASYBETLI ÝAŞLARYŇ ARASYNDA YLMY IŞLER...
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Özbegistan Respublikasynyň Innowasion ösüş ministrligi başlangyç ylmy-barlag taslamalarynyň bilelikdäki bäsleşigini yglan edýär
15/06/2023
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Özbegistan Respublikasynyň Innowasion ösüş ministrligi başlangyç...
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy hoşallyk maslahatyny geçirdi
15/06/2023
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy hoşallyk maslahatyny geçirdi
Türkmenistan Ylymlar akademiýasy halkara bäsleşigini gaýtadan yglan etdýär
15/06/2023
Türkmenistan Ylymlar akademiýasy halkara bäsleşigini gaýtadan yglan etdýär
Ylmy žurnallar

15/04/2023
Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy #2
28/02/2023
Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy #1