Unuň  ýokumynyň mikronutriýentler bilen baýlaşdyrylmagyň netijeliligi
TÖ 16.00.1671
Medisina ylymlary
23.10.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti, Annamyradow A.
Bronhial astmanyň allergik görnüşiniň sebäpleri we önüniň alnyşy
TÖ 16.00.1670
Medisina ylymlary
21.10.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti, Annaewa O.
Türkmen we iňlis dillerinde doldurgyçlar
TÖ 02.00.1669
Filologiýa ylymlary
17.10.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
D. Azady adyndaky Türkmen milli dünýä  dilleri instituty, Gurbanow  N.
Abusagyt Abulhaýryň sosialfilosofiki garaýyşlarynda adam  meselesi
TB 03.00.1668
Filosifiýa ylymlary
17.10.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasy, Öweznepesow  Ý.
Çylşyrymly gurluşly suwly  gatlaklarda ýerasty gaz  saklawhanalaryny  döretrmegi esaslandyrmak (Gündogar Türkmenistanyň  gurluşlarynyň mysalynda)
TÖ 12.00.1667
Tehniki ylymlary
14.10.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Halkara nebit we gaz uniwersiteti, Geldimuradow A.
Kazyýet lukmançylyk şahsyýetlendirmesinde kekirdekdilasty toplumynyň ýaşa görä üýtgeşmelerini bahalandyrmak
TÖ 16.00.1666
Medisina ylymlary
10.10.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti, Gulgeldiýew G.
Garagumyň çägesinden ýokary arassalyk derejesindäki  kremniý (IV) oksidini almagyň tehnologiýasy
TÖ  09.00.1665
Himiýa ylymlary
09.10.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa instituty, Altyýew  A.
Gazkondensat känlerinde özleşdirmäniň soňky döwründe guýularyň tehnologiki düzgünini kämilleşdirmek
TÖ 12.00.1664
Tehniki ylymlary
08.10.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Halkara nebit we gaz uniwersiteti, Baýramgulyýew B.
Türkmenistanyň Döwlet serhediniň delimitasiýasynyň we demarkasiýasynyň hukuk esaslary
TÖ 04. 00. 1663
Ýuridiki ylymlary
03.10.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň Döwlet hukuk we demokratiýa instituty, Saryýew  Ç.
Türkmen medeniýetinde monumental nakgaşçylygyň orny
TB 18.00.1662
Sungaty öwreniş ylymlary
30.09.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmen döwlet medeniýet instituty, 2022 Şadurdyýewa B
« 216 217 218 219 220 221 222 »