Türkmenistan Ylymlar akademiýasy halkara bäsleşigini gaýtadan yglan etdýär

21/12/2022

Türkmenistan Ylymlar akademiýasy halkara bäsleşigini gaýtadan yglan etdýär

LOT №1 - Kompýuterler, printerler, skanerler we programma üpjünçiligi.  

LOT №2 - Telekommunikasiýa enjamlary we goşundylary.  

LOT №3 - Laboratoriýa enjamlary.  

LOT №4 - Seýsmiki, geofiziki enjamlar we ätiýaçlyk şaýlary. 

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýüztutmalar "Bitarap Türkmenistan" gazetinde hem-de "Нейтральный Туркменистан" gazetinde bu tenderiň yglan edilen gününden başlap 40 (kyrk) iş gününiň dowamynda kabul edilýär, 40-njy iş güni ýerli wagt bilen 16:00-dan gijä galman kabul edilýär. Bäsleşige gatnaşmak we halkara bäsleşigiň şertleri barada goşmaça maglumatlary almak üçin aşakdaky salgylardan peýdalanyp bilersiňiz:

 Addres: 744000. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan Şaýoly, 15

 Web saýty: science.gov.tm 

Telefon belgileri: 94-30-70, 94-10-77