YLMY-KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNAL, №4, 2019

MAZMUNY

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ TÜRKMEN HALKYNA TÄZE ÝYL GUTLAGY

J. GURBANGELDIÝEW (Türkmenistan)
ALABAÝ – GADYMYÝETIŇ JÜMMÜŞINDEN AŞYP GELEN JANLY ÝADYGÄRLIK

S. ATDAÝEW (Türkmenistan) ÝYLDYZLAR TÜRKMENLERIŇ DÄP-DESSURLARYNDA

G. TAGANDURDYÝEWA (Türkmenistan)
HEKIM SENAÝY WE TÜRKMEN EDEBIÝATY

H. MÄTIÝEW (Türkmenistan)
ŞAHSY ÝETIŇ RUHY-AHLAK MEDENIÝETINI ÖSDÜRMEGIŇ UGURLARY

G. AMANGULYÝEWA (Türkmenistan)
HOJA AHMET ÝASAWYNYŇ «HIKMETLER» DIWANY

A. ÝAZBERDIÝEW (Türkmenistan)
OGUZLARYŇ-TÜRKMENLERIŇ SARGYT BILEN ÝAZDYRAN KITAPLARY

GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ JEMGYÝETÇILIK, YLMY WE MEDENI DURMUŞYNYŇ WAKALARYNA SYN
(oktýabr-dekabr)