YLMY-KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNAL, №4, 2018

MAZMUNY

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

TURKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ TÜRKMEN HALKYNA TÄZE ÝYL GUTLAGY

S. ATDAÝEW (Türkmenistan)
TÜRKMENLERDE «GUT» DÜŞÜNJESI WE UMUMYTÜRKI DÄPLERINDE ONUŇ MEŇZEŞLIKLERI

O. EKÄÝEW, G. SETDAROWA (Türkmenistan)
ORTA ASYR DEHISTANYNDA PUL DOLANYŞYGY

W. ŽDANOW (Russiýa)
GADYMY ATA-BABALARYMYZ BIZE NÄMELERI ÖWREDÝÄR. TÜRKMENISTANDA WE GÜNORTA URALDA ÖSÜŞLERIŇ BINÝADYNDA HASABA ALNAN GADYMY MEDENI ÝADYGÄRLIKLERI DIKELTMEGIŇ MÜMKINÇILIKLERI HAKYNDA

N. MAMEDOW-TAGISOÝ (Аzerbaýjan) AZERBAÝJAN WE TÜRKMEN TOÝ DÄP-DESSURLARYNYŇ DEŇEŞDIRILIP-DEGŞIRILIP ÖWRENILIŞI

GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ JEMGYÝETÇILIK, YLMY WE MEDENI DURMUŞYNYŇ WAKALARYNA SYN
(oktýabr-dekabr)