YLMY-KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNAL, №3, 2019

MAZMUNY

BIRINJI HAZAR YKDYSADY FORUMYNYŇ ÇÄKLERINDE GEÇIRILÝÄN HAZAR INNOWASION TEHNOLOGIÝALAR HALKARA SERGISINE WE «TÜRKMEN SÄHRASY – 2019» ATLY HALKARA AWTOSERGÄ GATNAŞYJYLARA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ MEKDEP OKUWÇYLARYNA, TALYP ÝAŞLARYNA, MUGALLYMLARYNA WE BILIM IŞGÄRLERINE

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

R. KÜRENOW (Türkmenistan)
XV – XVI ASYRLARDA MERW – HYRAT EDEBI MEKDEBINIŇ WEKILLERI

M. EŞMUHAMMEDOWA (Özbegistan)
ÝASAWYLYK MEKDEBINIŇ ŞAHYRLARYNYŇ DÖREDIJILIK AÝRATYNLYGY

M. SÖÝEGOW (Türkmenistan)
TÜRKMEN DILINIŇ ILKINJI YLMY GRAMMATIKASYNYŇ WE TERJIME SÖZLÜGINIŇ NEŞIR EDILMEGINIŇ 90 ÝYLLYGYNA

O. EKÄÝEW (Türkmenistan)
BEDEW TÜRKMENLERIŇ TARYHYNDA

G. POLLYKOWA (Türkmenistan)
GADYMY ORTA AZIÝA GOL ÝAZMALARYNYŇ GAÝYŞ JILTLERINI REJELEMEK

GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ JEMGYÝETÇILIK, YLMY WE MEDENI DURMUŞYNYŇ WAKALARYNA SYN (iýul-sentýabr)