YLMY-KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNAL, №2, 2020

MAZMUNY

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ATŞYNASLARYNA, BEDEW JANKÖÝERLERINE WE MÄHRIBAN HALKYMA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

ÇEPER ELLI HALYÇYLARYMYZA, ÝURDUMYZYŇ ÄHLI HALKYNA, ŞEÝLE HEM TÜRKMENISTANYŇ HALY, DOKMA WE SÖWDA PUDAKLARYNYŇ ÖSÜŞINE BAGYŞLANAN SERGI-ÝARMARKASYNA WE TÜRKMEN HALYŞYNASLARYNYŇ BÜTINDÜNÝÄ JEMGYÝETINIŇ XX MEJLISINE GATNAŞYJYLARA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ YLMY JEMGYÝETÇILIGINE HEM-DE ONLAÝN-TELEKÖPRI ARKALY GEÇIRILÝÄN «BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE YLYM, TEHNIKA WE INNOWASION TEHNOLOGIÝALAR» ATLY HALKARA YLMY MASLAHATA GATNAŞYJYLARA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

A. ŞYHNEPESOW (Türkmenistan)
MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ PELSEPEWI PIKIRINIŇ ÇUŇLUGY WE ŞAHYRLYK HYÝALATYNYŇ GUDRATY

A. BERDIÝEW, G. ÇÜRTENOWA (Türkmenistan)
ŞÄHRYSLAMYŇ KÜLALÇYLYK ÖNÜMLERI

M. ATDAÝEWA (Türkmenistan)
ABU ALY IBN SINA NESIMINIŇ DÜNÝÄGARAÝŞYNDA

T. HOJANYÝAZOW (Türkmenistan)
TÜRKMENISTANDA PUL-HARYT GATNAŞYKLARYNYŇ GÖZBAŞY

GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ JEMGYÝETÇILIK, YLMY WE MEDENI DURMUŞYNYŇ WAKALARYNA SYN
(aprel-iýun)