YLMY-KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNAL, №1, 2020

MAZMUNY

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ENELERINE, ÄHLI GELIN GYZLARYNA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

M. TUWAKOW (Türkmenistan)
BEDEWLERIŇ GEÇMIŞDÄKI GORAG ESBAPLARY

Ý. NURGELDIÝEW, O. ADYKOWA (Türkmenistan)
ORTA ASYR MERWIŇ OBALARY

G. HANGELDIÝEWA (Türkmenistan)
HALY – AJAÝYP SUNGAT ÝADYGÄRLIGI

G. GUMMANOWA (Türkmenistan)
TÜRKMEN MILLI TOÝ DÄPLERINIŇ TARYHY KÖKLERI

A. BURYNOW (Türkmenistan)
TÜRKMENISTANYŇ HEMIŞELIK BITARAPLYGY – PARAHATÇYLYGYŇ WE YNSANPERWERLIGIŇ ESASYDYR

GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ JEMGYÝETÇILIK, YLMY WE MEDENI DURMUŞYNYŇ WAKALARYNA SYN (ýanwar-mart)