YLMY-KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNAL, №1, 2019

MAZMUNY

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ENELERINE, ÄHLI GELIN GYZLARYNA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

A. BABAÝEW (Türkmenistan)
ABYWERTDE ÜSTI AÇYLAN ORTA ASYR ÝAŞAÝYŞ JAÝY

E. ÇARYÝEWA (Türkmenistan)
LUTFYNYŇ «GÜL WE NOWRUZ» POEMASYNYŇ NUSGALARY BARADA

A. BERDIÝEW, G. ÝAGŞYMYRADOW (Türkmenistan)
ŞÄHRYSLAMYŇ METAL ÖNÜMLERI

J. JURAÝEW (Özbegistan Respublikasy)
BABYRYŇ «MUAMMA» EDEBI GÖRNÜŞINDE DÖREDEN ŞYGYRLARY

GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ JEMGYÝETÇILIK, YLMY WE MEDENI DURMUŞYNYŇ WAKALARYNA SYN
(ýanwar-mart)

«MIRAS» YLMY KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNALYNYŇ 2018-NJI ÝYLDAKY SANLARYNYŇ MAZMUNY