Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
MAZMUNY "Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

  1. Nuralyýew D, Şa Şahyryň "Türkmenistan – bagtym meniň" şadiwany söz sungatynyň täze basgançagydyr
  2. Ödekow Ö.A., Durdyýew H. Altyn asyrda nebit-gaz toplumynyň geljekki ösüş ugurlary.
  3. Çopanow B.R., Aýmetow Ç.R. Türkmenistanyň nebit-gaz senagatynyň ösüşi we geljegi üçin ylmy-barlag hem taslama işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmakda täze tilsimatlaryň ähmiýeti
  4. Akmämmedovv A. Nebitgaz ýataklaryny özleşdirmekde geçirilýän ylmy-inžener we taslama işleri
  5. Durdyýew S.M., Kamalowa L. Maldarçylykda we lukmançylykda selen mikroelementiniň ulanylyşynyň ähmiýeti
  6. Akmämmedowa G.A. Towukşjkilli guşlary emeli şertlerde köpeltmek meselesinde ýumurtgalaryň bioalamatlarym öwrenmekligiň ähmiýeti
  7. Myradow J. Oba hojalyk önimlerini gaýtadan işleýän desgasynyň ýylylyk hasaby
  8. Gurbanmyradow G. Ýokarky atmosferada natriniň gatnaşmagyndaky ýagtylyk bilen bolup geçýän himiki täsirleşmeler

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy