Mazmuny

Türkmenistanda Ylym we Tehnika (№12, 2003)

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň Ilkinji we Ömürlik Prezidenti, eziz Serdarymyz Baky Beıik Saparmurat Türkmenbaşy! – 3-4 s.

İazlyıew Ç. Taryhy döwürleşdirmegiň Beıik Saparmurat Türkmenbaşy nusgasy. – 5-11 s.

Basarow B. Beıik Saparmurat Türkmenbaşynyň döwleti dolandyrmagyň jemagat agzasyny kemala getirmek taglymaty. – 12-20 s.

Hojaıew B. Türkmen dilinde bir tipli çylşyrymly doldurgyç eıerjeňli goşma sözlem. 21-26 s.

Kurambaıewa G. Özbek şahyry Mirtemiriň döredijiliginde Magtymguly mowzugy. 27-32 s.

Ödekoü Ö.A., Kurganskaıa E.W., Baıramow A.B., Sahadowa T. Nebit-gazlylygyna baha bermek üçin Guşgy zolagynyň mezozoı toplumlarynyň uglewodorod flıidleriniň düzümini öwrenmek. 33-36 s.

Beıik Saparmurat Türkmenbaşy eııamynyň ylmy çäreleriniň senenamasy. 37-39 s.

"Türkmenistanda ylym we tehnika" žurnalynda 2003-nji ıylda çap edilen makalalaryň sanawy. 40-46 s.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy