Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
science_04_2008.pdf

MAZMUNY

 1. Çommadow O. Çuňňur taryhy kökli özgertmeler
 2. Hojaýew H. Häzirki zaman türkmen dilinde sözlemiň aýratynlanan agzalarynyň görnüşleri
 3. Basarow B. Okaýan şahsyýetiň many dörediji işini kemala getirmek meselesi
 4. Babaýew D. Gowaçanyň täze sortlaryny döretmekde görnüşara çakyşdyrmagyň ähmiýeti
 5. Nowruzowa B.K. Toprak mikromisetleriniň gowaçanyň, bugdaýyň we ýorunjanyň kök zolaklarynda kemala gelen assosiasiýalarynyň deňeşdirme analizi
 6. Nazarmämmedow Ö. Zeýkeş suwlaryny biogen maddalardan we agyr metallardan arassalamakda ýokary suw ösümlikleriniň ähmiýeti
 7. Annamuhammedow B.W., Durdyýew N.T., Esedullaýew R.E. Ulaldylan guýy modeli esasynda gatlak suwunyň tebigy gazy gysyp çykarmagynyň san çözgüdi
 8. Amandurdyýew D., Buşmakin A., Akmämmedow H., Sarkisowa W. Dünýädäki hem-de türkmen daş meteoritleriniň morfologiki we ýanan gabygynyň gurluşyny, himiki – mineralogiki berlenlerini deňeşdirmek
 9. Balgulyýew Ç. Mary welaýatynda sement senagatynyň mineral – çig mal binýady
 10. Nurgeldiýew O., Çüriýew M. Diskiň logiki gurluşy hem-de kompýuterdäki maglumatlary gizlemek
 11. Annaberdiýew E., Babaýew G. Burçlaryň bissektrisasynyň proýeksiýalarynyň özgertmelerde üýtgeýişleri
 12. Orazow G. Lazer şöhleleriniň 6 2 0.4 0,6 O Nb Ba Sr kristallarynda siňdirilmesi
 13. Çaryýew A., Şemsetdinow G., Geldiýewa Z. P-mediana
 14. Internet ulgamlaryndan alnan gyzykly maglumatlar

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy