Mazmuny

Miras, #1, 2022

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» žurnaly, #1, 2022 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Garaşsyz,hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine we gelin-gyzlaryna

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Z. Jumagulyýewa (Türkmenistan).
Türkmen halk sazynda mukam žanry.

H. Durdyýew (Türkmenistan).
Garaşsyzlyk döwründe türkmen diliniň düýpli öwrenilişi.

S. Garataýew (Türkmenistan).
Filosofiki dünýägaraýşyň çeper aňdaky beýany.

O. Ekäýew, P. Durdygylyjow (Türkmenistan).
Tahyrylar döwletinde ekerançylygyň ösmegi.

G. Hangeldiýewa (Türkmenistan).
Türkmenleriň keçe sungaty.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (ýanwar-mart).

«Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň 2021-nji ýyldaky sanlarynyň mazmuny.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy