Mazmuny

Miras, #4, 2021

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» žurnaly, #4, 2021 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Täze ýyl gutlagy

E. Çaryýewa (Türkmenistan)
Oksimoronlaryň emele gelşi we ulanylyşy

T. Hojanyýazow (Türkmenistan)
Merwiň Beýik Seljuklar döwründe küýzegärlik sungaty

O. Orazow, M. Bekjäýewa (Türkmenistan)
Isgendergala hakynda täze arheologik maglumatlar

Ş. Geldiýewa (Türkmenistan)
Türkmen halk döredijiliginde Hatam Taýyň keşbi

A. Atagarryýew (Türkmenistan)
Orta asyr eýýamynyň bürünç tapyndylary

B. Hajymämmedow (Türkmenistan)
Andalybyň milli gözlegleri we olaryň Magtymgulydaky dowamy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (oktýabr-dekabr)


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy