Mazmuny

Miras, #3, 2021

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» žurnaly, #3, 2021 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hemişelik Bitarap türkmen döwletiniň Garaşsyzlygy barada

Ý. Orazgylyjow (Türkmenistan)
Mukaddes Garaşsyzlyk — milletiň buýsanjy

F. Türkmen (Türkiýe), S. Saglam (Türkiýe)
Ýusup Has Hajyp we Ýunus Emre sözüňahlak güýji we ähmiýeti barada

B. Taganow (Türkmenistan)
Hoja Ahmet Ýasawy: Türkmen intellektual aňynyň röwşen sahypasy

S. Atdaýew (Türkmenistan)
Türkmenleriň arkalaşmak däbi

A. Babaýewa (Türkmenistan)
Türkmenleriň keçe sungatynyň taryhyndan

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (iýul-sentýabr)


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy