BMG APCICT

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Taslamalar
BMG APCICT
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Maglumatlar Kommunikasiýa Tehnologiýasy Aziýa Ýuwaş ummany Merkezi (APCICT)

Maglumatlar Kommunikasiýa Tehnologiýasy Aziýa Ýuwaş ummany Merkezi (APCICT) Birleşen Milletler Guramasynyň ((UN)) Aziýa we Ýuwaş ummany (ESCAP) üçin sebitleýin Ykdysady we Durmuş Topary instituty hökmünde 2006-njy ýylyň 16-njy iýunynda döredildi we Koreýa Respublikasynyň Inçeon şäherinde ýerleşýär. Merkeziň wezipesi Aziýa we Ýuwaş ummany agza döwletleriniň adam we institusial mümkinçilikeriniň esasynda durmuş-ykdysady ösüşi ýokarlandyrmakda maglumatlar we kommunikasiýa tehnologiýasyny ulanmak boýunça güýçlerini işjeňleşdirmekden ybarat. Bu maksatlar üçin APCICT-niň işi esasy üç ugra gönükdirilen: okuw geçirmek, ylmy-barlaglary geçirmek we maslahat bermek boýunça hyzmatlary etmek. Bu ugurlar adam kuwwatynyň maglumatlar we kommunikasiýa boýunça toplumyny düzýär.

APCICT meselesi durmuş-ykdysady ösüş maksatlary üçin maglumatlar we kommunikasiýa ulgamy boýunça okuw maksatnamalaryň esasynda ESCAP agzalarynyň kuwwatyny ýokarlandymakdan ybarat. Bu meseleleri çözmekde esasy üç ugra:


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy