Ylmy edaralar

Türkmenistanyń döwlet energetika instituty

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Salgysy:

745400, Mary şäheri, Baýramhan köçesiniň 62-nji jaýy,
Telelon 6-04-12, Faks 6-04-12

Türkmenistanyň döwlet energetjka institutynyň gurluşy

Fakultetler we kafedralar:

Energo-tehnologiýasy fakulteti

 • Elektrocnergetiki ulgamlar» kafedrasy
 • «Ýylylyk elektrik stansiýalary» kafedrasy
 • «Energetika pudagynyň ykdysadsyýeti» kafedrasy
 • «Jemgyýeti öwreniş ylymlary» kafedrasy
 • «Umumy fizika, matematika we informatika» kafedrasy

Senagat-tehnologiýasy fakulteti

 • «Mehanika we metallaryň tehnologiýasy» kafedrasy
 • «Himiýa we himiýa tehnologiýasy» kafedrasy
 • «Tehniki ulgamlaryň awtomatikasy» kafedrasy

Türkmenistanyň döwlet energetika Institutynyň ylmy ugurlary

 • Elektroenergiýanyň öndürilişiniň we ulanyjylai-a paýlanyşynyň balansyny derňemek, onuň tehniki-ykdysady görkezijilerini kosgitlemek.
 • Tehniki-ykdysady görkezijileriniň esasynda Türkmenistanyň energetiki setlerini kämilleşdirmekligiň ýollary.
 • Ekologiýa.
 • Işleýän dctallaryň nomenklaturasyny giňeltmek maksady bilen stanoklaryň konsruksiýalaryny kämilleşdirmek. Yerli materiallardan ÝaSS (ýaglaýjy, sowadyjy suwuklyk) almak.
 • Garaşsyz, baky Bitarap Türkraenistanyň sosial-ykdysady, syýasy ösüşi we onuň aýratynlyklary.

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy