Habarlar

Türkmenistan Ylymlar akademiýasy halkara bäsleşigini gaýtadan yglan etdýär

Baş sahypaYlymlar akademiasy
Maglumat
Habarlar
Baş sahypa  Bize hat az  Atgarma
RSS 

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
|< < Spisok > >| 

2022-12-21

Türkmenistan Ylymlar akademiýasy halkara bäsleşigini gaýtadan yglan etdýär


  LOT 1 - Kompýuterler, printerler, skanerler we programma üpjünçiligi.
  LOT 2 - Telekommunikasiýa enjamlary we goşundylary.
  LOT 3 - Laboratoriýa enjamlary.
  LOT 4 - Seýsmiki, geofiziki enjamlar we ätiýaçlyk şaýlary.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýüztutmalar "Bitarap Türkmenistan" gazetinde hem-de " " gazetinde bu tenderiň yglan edilen gününden başlap 40 (kyrk) iş gününiň dowamynda kabul edilýär, 40-njy iş güni ýerli wagt bilen 16:00-dan gijä galman kabul edilýär. Bäsleşige gatnaşmak we halkara bäsleşigiň şertleri barada goşmaça maglumatlary almak üçin aşakdaky salgylardan peýdalanyp bilersiňiz:


  Addres: 744000. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan Şaýoly, 15 ,. Türkmenistan Ylymlar akademiýasy, 
  Web saýty: science.gov.tm .
  Telefon belgileri: 94-30-70, 94-10-77|< < Spisok > >| 
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy