Habarlar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy HALKARA BÄSLEŞIK yglan edýär

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Maglumat
Habarlar
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
|< < Spisok > >| 

2022-11-04

Türkmenistan gazeti ¹ 288. 04-11-2022

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy HALKARA BÄSLEŞIK yglan edýär

04.11.2022

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tor ulgamynyň we ylmy barlag institutlarynyň barlaghana enjamlaryny we serişdelerini satyn almak boýunça HALKARA BÄSLEŞIK yglan edýär.

Bäsleşige hödürlenilýän teklipler şu habar çap edilenden soň­ra 20 (ýigrimi) iş gününiň dowamynda kabul edilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin resminamalary üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda hem-de science.gov.tm internet sahypasyndan alyp bilersi­ňiz.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 15nji jaýy, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy. Telefon belgileri: 94-30-70; 94-10-77|< < Spisok > >| 
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy