Habarlar

Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda «Saglygyň sakasy ruhubelentlikdir» atly ylmy seminar-maslahaty geçirildi

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Maglumat
Habarlar
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
|< < Spisok > >| 

2017-09-28

Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda «Saglygyň sakasy ruhubelentlikdir» atly ylmy seminar-maslahaty geçirildi

26-njy sentýabrda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda «Saglygyň sakasy ruhubelentlikdir» atly ylmy seminar-maslahaty geçirildi. Ylmy seminar- maslahatynyň guramaçysy Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat instituty bolup çykyş etdi. Ylmy seminar-maslahatynyň maksatnamasy V Aziýa oýunlaryna bagyşlanyldy. Bu ylmy seminara Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynyň ylmy işgärleri gatnaşdy.

Ylmy seminarda Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynyň ylmyň işgärleri O. Çommadow, М. Jeparowa, А. Nurmuhammedow, А. Geldimyradowa, О. Akmamedow çykyş etdiler.

Çykyşlar şulardan ybaratdy:

— V Aziýa oýunlaryndaky ýeňişler türkmen sportunyň bütindünýä dabaralanmasydyr;

— Häzirki zaman türkmen dilinde sport adalgalary;

— Saglygyň gözbaşy ruhubelentlikdir;

— Aşgabat Olimpiýa şäherjiginde ulanylan ýazgylar hakynda;

— Sport sagdynlygyň we ruhubelentligiň girewidir.|< < Spisok > >| 
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy