Habarlar

Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda ylmy maslahaty geçirildi

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Maglumat
Habarlar
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw




|< < Spisok > >| 

2017-09-12

Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda ylmymaslahaty geçirildi

2017-nji ýylyň 12-nji sentýabrda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary mynasybetli «Sport sagdynlygyň, ruhubelentligiň we dostlugyň gözbaşydyr» atly ylmy maslahaty geçirildi. Bu ylmy maslahata Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynyň alymlary we ylmy işgärleri işjeň gatnaşdylar. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sanlyja gün galmagy bilen, bu ylmy maslahatda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň saglyk we sport baradaky taglymaty we onuň bütindünýä ähmiýeti, şol sanda V Aziýa oýunlarynyň nyşany, şekili we tumary barada we beýleki möhüm ähmiýetli alnyp barylýan işler barada ara alnyp maslahatlaşyldy.



|< < Spisok > >| 
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy