Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Кararlar gol çekdi

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Maglumat
Habarlar
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
|< < Spisok > >| 

2016-04-11

«Türkmenistan: altyn asyr» elektron gazeti

Türkmenistanyň Prezidenti Кararlar gol çekdi

10.04.2016

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Gurbanmyrat Amangulyýewiç Mezilowy Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti wezipesinden boşatmak hakynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Umumy ýygnagynyň çözgüdi tassyklanyldy.

* * *

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Meret Hezretgulyýewiç Aşyrbaýewi Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti wezipesine saýlamak hakynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Umumy ýygnagynyň çözgüdi tassyklanyldy.|< < Spisok > >| 
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy