Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasy

TÜRKMENISTANYŇ YLYMLAR AKADEMIÝASY

Ylmy makalalar

YLMY ESASLY ÖNÜMÇILIK
03/08/2023

Habarlar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy HALKARA BÄSLEŞIK yglan edýär
15/06/2023

2022-11-04

Türkmenistan gazeti № 288. 04-11-2022

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy HALKARA BÄSLEŞIK yglan edýär

04.11.2022

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tor ulgamynyň we ylmy barlag institutlarynyň barlaghana enjamlaryny we serişdelerini satyn almak boýunça HALKARA BÄSLEŞIK yglan edýär.

Bäsleşige hödürlenilýän teklipler şu habar çap edilenden soň­ra 20 (ýigrimi) iş gününiň dowamynda kabul edilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin resminamalary üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda hem-de science.gov.tm internet sahypasyndan alyp bilersi­ňiz.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 15nji jaýy, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy. Telefon belgileri: 94-30-70; 94-10-77

Ylmy žurnallar

15/04/2023
Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy #2
28/02/2023
Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy #1