ÇÖLLERI ÖZLEŞDIRMEGIŇ MESELELERI #1-#2

MAZMUNY

Durikow M.H., Babaýew A.M., Nikolaýew N.W. 
Landşaftlaýyn çölleşme

Karaýew K.K., Alyýewa G.B.
Yssy howa şertlerinde göwreli aýallarda metabolik sindrom

Kurtowezow G., Kurtowezow B.
Çöl-çäge topraklarda buýany ösdürip ýetişdirmek tejribesi

Buşmakin A.G.
Köpetdagyň magdanly gidrotermal minerallary

Gurbanmämmedowa G.M., Atahanow G.O., Keljäýew P.Ş., Ýusupow G.Ýu.
Ýabany ösýän miweli ösümlikleriň bioekologik aýratynlyklary

Аkmyradow А. 
Merkezi Köpetdagyň agaçjymak dermanlyk ösümlikleri

Hydyrow P.R. 
Türkmenistanyň heýletid sakyrtgalarynyň faunasy we ekologiýasy

Nurgeldyýew Ýa. 
Orta asyr Şähryslamyň suw üpjünçiligi

GYSGA HABARLAR

Rejepow S.A., Işangulyýew I.M. 
Üňüzaňyrsy garagumyň demirgazyk böleginiň çageleriniň tokaý-melioratiw klassifikasiaýasy

Kakageldyýewa M.A. 
Yssy howa şertlerinde gipotireozyň aýal bedenine täsiri

Saryýew K., Jumadurdyýew Ö., Orazberdiýewa M. 
Türkmenistanda bioenergiýany ösüşi üçin mikrosuwotlaryny ulanmak

Agaýewa L.A., Baýramowa I.A.
Arkadag şäheriniň gurluşyk meýdançasynyň inžener-geologiýa we seýsmiki şertleri

Arzýamowa O.W. 
Orta derejeli şorlaşan toprak şertlerinde gowaçanyň suw kadasy

Haýdarow K.M., Annamuhamedow T.O., Muhamedow H.
Gurak şertlerde mallary daşky mugthorlardan goramakda insektisid tüsseleýji dermanlaryň ulanylmagy

Mirzoýans S.N. 
Türkmenistanyň iňňe pürli ösümlikleriniň nematodlary

ÖNÜMLÇILIGE KÖMEK

Geldyýew H., Nepesow R. 
Nebitgaz önümçiliginde arid zolak şertlerinde zyňyndylary ýok etmek

Berdyýew D., Kadyrowa G. 
Tebigy haýwan ýokumynyň çeşmesi hökmünde kompost gurçuklary