Döwürleýiň ylmy neşirýatlar

«Miras» ylmy-köpçülikleýin (populýar) žurnal

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Döwürleýiň ylmy neşirýatlar
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwMiras, #2, 2018

Miras, #1, 2018

Miras, #4, 2017

Miras, #3, 2017

Miras, #2, 2017

Miras, #1, 2017

Miras, #4, 2016

Miras, #3, 2016

Miras, #2, 2016

Miras, #1, 2016


Türkmenistanda ylym we tehnika

"Türkmenistanda ylym we tehnika" atly döwürleýin ylmy žurnal hakynda magumat berilýär.

Çölleri özleşdirmek meseleleri

"Çölleri özleşdirmeleriň meseleleri" atly halkara ylmy-tehniki žurnal hakynda magumat berilýär.

«Miras» ylmy-köpçülikleýin (populýar) žurnal

Türkmen, rus we iňlis dillerinde çapdan çykýan ylmy-köpçülikleýin (populýar) žurnal. Onuň sahypalarynda Türkmenistanyň Merkezi Aziýanyň we Gündogaryň medeni mirasyna degişli bütin dünýä alymlaryň we hünärmenleriniň makalalarty ýerleşdirilýär. (neşir edilýär).

Döwürleýinligi: Žurnal ýylda dört gezek çykýar.

"Miras" žurnalynyň redaksiýasy
Salgysy: Türkmenistan, Aşgabat ş., 744000,
Puşkin köç., 13-nji "A" jaýy,
e-mail: antmiras@gmail.com
tel./faks: 94-01-77, 93-01-72.


e-mail: info@science.gov.tm © 2003-2018, Türkmenistanyň Ylymlar akademiżasy