Mazmuny

Miras ylmy-köpçülikleýin (populýar) žurnal

Baş sahypaYlymlar akademiasy
Döwürleýiň ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat az  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw:

"Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy" elektron žurnaly

Çölleri özleşdirmek meseleleri

"Çölleri özleşdirmeleriň meseleleri" atly halkara ylmy-tehniki žurnal hakynda magumat berilýär.

Türkmenistanda ylym we tehnika

"Türkmenistanda ylym we tehnika" atly döwürleýin ylmy žurnal hakynda magumat berilýär.
e-mail: ast.info@science.gov.tm 2003-2019, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy