Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2007

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Döwürleýiň ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwMiras, #2, 2019

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹1-2/2019

Miras, #1, 2019

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, ¹1, 2019

Miras, #4, 2018

Miras, #3, 2018

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, №3-4/2018

Miras, #2, 2018

Miras, #1, 2018

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2018

Miras, #4, 2017

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3—4/2017

Miras, #3, 2017

Miras, #2, 2017

Çölleri özleşdirmegiň problemalary

Miras, #1, 2017

Miras, #4, 2016

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3-4/2016

Miras, #3, 2016

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1-2/2016

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3-4/2015

Miras, #2, 2016

Miras, #1, 2016

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1-2/2015

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3-4/2014

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3-4/2013

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1-2/2013

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3-4/2012

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1-2/2012

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, #3-4, 2011

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 4/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 4/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 4/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2006

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2006

Türkmenistanda Ylym we Tehnika (№12, 2003)

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


Adobe Acrobat file (nauka_02_2007.pdf, 2Mb)

MAZMUNY

  1. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly BERDIMUHAMMEDOWA “Ylmyň gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmak oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl almagyň girewidir” atly ylmy maslahata gatnaşyjylaryň MINNETDARLYK HATY
  2. Berdimuhammedow G. Adamlaryň baş saglygy türkmeniň Altyn asyrynyň binýadydyr
  3. Durdyýewa A., Çaryýewa G., Ataýewa G., Gurbanow H. Bedeniň molekulýar dartgynlygyny öwrenmekligiň amaly lukmançylykda ähmiýeti
  4. Halk maslahatynyň çözgütleri we kanunlary durmuşa ornaşýar
  5. Halow N. Daýhan birleşikleriniň işini kämilleşdirmek barada
  6. Esen A. Türkmenistanyň suw hojalygynyň ösüş sepgitleri we ileri tutulýan ugurlary
  7. Mämmedow G. Gowaçanyň hasyllygynyň seçgä we tohumçylyga baglylygy
  8. Söýünow O., Taýlakow N. Pestisidleri we nitrat dökünlerini ulanmaklygy kadalaşdyrmaklygyň ugurlary
  9. Täşliýew M.Ş., Ragimowa D.S., Sibirýow Wl.S., Çaryýewa A.O. Köpetdag etek epiniň we bokurdak monoklinalynyň gündogarynda ýura çökündileriniň litologiki aýratynlyklary we galyňlyklary
  10. Bekmämmedow H.G., Kadyrow Ş.U. Haýalladylan kokslaşma desgada zähmeti goramak çärelerine goşant

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2019, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy