TYA-nyň ylmy-barlag institutlar

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTYA-nyň ylmy-barlag institutlar
Ýokary mekdepler
Pudaga degişli institutlar

Tehnologiýalar merkezi

Salgysy: 744032, Aşgabat ş., Bekrewe ýaşaýyş toplumy, 2211 (Bekrewe) köçe, 180.
Tel.: (+99312) 39-84-44, faks: (+99312) 39-84-88.

Arheologiıa we etnografiıa instituty

Aşgabat ş., 744000, Saparmyrat Türkmenbaşy şaıoly, j. 18.
Tel: (99312) 394709, Faks: (99312) 394622.

Himiýa instituty

Aşgabat şäheri, 2029 (Esgerler) köçesi, 92 jaý
Tel.: 34-05-08
e-mail: himiyainstituty_tm@mail.ru

Gün energiýasy instituty

Aşgabat ş., şäherçesi Bekrowa, Bekrowa köç, j. 60
Tel.: (99312) 370348.
e-mail: gun99@mail.ru

Magtymguly adyndaky Dil we Edebiıat instituty

744000, Aşgabat ş. Bitarap Türkmenistan şaýoly, 15;
Tel:
(+99312) 94-18-90, faks: (+99312) 94-15-95;

Taryh instituty

Türkmenistan, 744000, Aşgabat ş, 2011-nji köçe (Azady), 61.
Tel.: (+99312) 94-04-31;
Faks: (+99312) 94-16-99;
Е-mаil: historytm@mail.ru

Milli golıazmalar instituty

744000, Aşgabat ş., Puşkin köçesi 13a.
Tel: +99312 940177, Faks: 940172.

Ylmy-barlag maldarçylyk we weterinariıa instituty

744020, Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Görogly köç.,147, Tel: (99312) 34-89-96, 34-87-55, Faks: (99312) 34-89-96

Botanika instituty

Aşgabat ş., Azady köç., j. 59
Tel.: (99312) 397961

Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy instituty

744000, Aşgabat ş., T.Berdiýew (1994) köçesi, 20a,
Tel.:(+99312) 940749; faks: (+99312) 942925
E-mail: inseit@online.tm

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2019, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy