Pudaga degişli institutlar

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
"Türkmennebit" DK-niň "Nebitgazylmytaslama" instituty

745100 Balkanabat şäheri, Magtymguly şaıoly, 40 jaıy. Tel. (993222)4-29-83, faks 4-58-82

Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana.

Aşgabat ş., Magtymguly şaıoly, 60. Tel. 27-33-13, 38-32-94, 39-00-47

Gurbansoltan eje adyndaky Enäniň we çaganyň saglygyny goraıyş ylmy-kliniki merkezi

Tel.: 43-51-94; 43-51-95; faks: 43-53-15

Kardiologiıa ylmy-kliniki Merkezli hassahana, Türkmenistanyň Saglygy goraıyş we derman senagaty ministrligi

744006, Тürkmenistan, ş.Aşgabat, A.Nyýazow şaýoly, 192
Iş telefonlary: (+99312) 97-00-81; (+99312) 97-12-05; Fax: (+99312) 97-02-89
Elektron salgysy: E mail:kykmh@mail.ru

Onkologiıa ylmy-kliniki merkezi

Aşgabat şäheri, Görogly köçesi, jaı №53
Tel.: 34-48-03; faks: 345019

Pagtaçylyk ylmy-barlag instituty

745205, Türkmenistan Ahal welaıaty, Akbugdaı etraby, Änew şäherçesi, akademik Jumaıew köçesiniň 1/3 jaıy. Tel: (800137) 3-64-65

S.A.Nyıazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Ylmy-barlag ekerançylyk instituty

Aşgabat şäheriniň 2030-njy köçesiniň 30-njy jaıy, Tel: (800137) 34 372, fax : (800137) 34 3 72

Türkmenistanyň göz keselleriniň ylmy-kliniki merkezi

744006, Aşgabat ş., Seıdi köç., 32-nji jaı. Türkmenistan
Tel/Fax: 35-48-70 Е-mail: okulist@online.tm

Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty we mineral serişdeler ministrliginiň Nebit we gaz instituty

744000, Türkmenistan, Aşgabat ş., 2070 (Tähran) köç., 6j.
Tel/Faks 341846

Türkmenistanyň Prezidentiniň ıanyndaky Demokratiıa we adam hukuklary baradaky türkmen milli instituty

Aşgabat ş., Alyşir Nowaıy köç., 86

Türkmenistanyň Prezidentiniň ıanyndaky Türkmenistanyň Merkezi Aziıa we Gündogar halklarynyň medeni mirasy Döwlet instituty

Aşgabat ş. 744000, Beıik Türkmenbaşy şaıoly, 18.
Tel.: 39-47-09, fax: 39-46-22.

Türkmenistanyň Strategik meıilnamalaşdyryş we ykdysady ösüş instituty

Tel.: 35-38-13, Fax: 35-50-79, 39-55-76

Türkmenistanyň Suw hojalyk ministrliginiň "Türkmensuwylymtaslama"

744000, Türkmenistan, Aşgabat, B.Seıtakow köç., 1 jaı. Telefon 352687, faks 351835. E-mail: tgvh@online.tm

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we haıwanat dünıäsi milli instituty

Türkmenistan, 744000, Aşgabat ş. Bitarap Türkmenistan köçesiniň 15 jaıy.
E-mail: desert@online.tm

Ylmy-barlag dänelik ekinleri instituty «Türkmengallaönümçilik» assosasiıasy

745205, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň O.Jumaýew köçesiniň 1-nji jaýynyň 2-nji bin.
8-00-137-36-3-95.

Ylmy-barlag geologiıa gözleg instituty Türkmenistanyň nebitgaz senagaty we mineral serişdeler ministriligi

Aşgabat ş., Magtymguly ş., 81, tel. 39-14-85, fax 8(1099312) 35-52-33

e-mail: info@science.gov.tm © 2003-2018, Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasy