Ylmy edaralar

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiıasy

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Adresi:

Aşgabat ş. A.Nowaıy köç.(2022) 90 jaı.
Tel.39­38­02; 35­55­08.

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiıasy Türkmenistanyň medeniıet we teleradioıaılymlar ministrliginiň garamagyna degişlidir.

TDÇA­sy Türkmenistanyň Prezidenti permany esasynda 1994­nji ıylyň 1­nji Türkmenbaşy aıynda döredildi.

  TDÇA­-da 6 kafedra bar.
 • "Žiwopis we kompozisiýa " kafedrasy
 • “Grafika” kafedrasy
 • “Heýkeltaraşlyk” kafedrasy
 • “Binagärçilik we bezeg” kafedrasy
 • “Milli sungaty” kafedrasy
 • “Sungatyň taryhy we nazaryýeti” kafedrasy.

Şu kafedralar ýokary okuw mekdebiniň esasyny düzýär.

Esasan ýokary çeperçilik mekdebiniň ylmy ugurlary şekillendiriş sungatynyň görnüşlerine esaslanýar, şeýle­de häzirki zaman sungatynyň derejesine we görnüşlerine daýanýar.

  TDÇA­da 16 sany hünärler boýunça hünärmenler taýýarlanaýar.
 • Žiwopis we kompozisiýa (Türkmenleriň miniatýur nakgaşçylygy, stanok nakgaşçylygy, teatr-haşam nakgaşçylygy, filmiň şekillendiriş çözgüdi, monumental nakgaşçylygy)
 • Grafika (stanok grafigi, kitap grafigi we plakat)
 • Heýkeltaraşlyk (heýkeltaraşlyk)
 • Binagärlik (binagärlik, binagärlik ýadygärlikleriniň rejelenilişi)
 • Dizaýn (dizaýn)
 • Milli sungat (keramika sungaty, halyçylyk sungaty, zergärçilik sungaty)
 • Sungaty öwreniş (şekillendiriş sungatynyň taryhy we nazaryýeti)
 • Ylmy bölümiň işi ýokarda sanalan sungatyň ugurlary boýunça hünärmenleri dünýäniň standartlaryna laýyklykda taýýarlaýar, şeýle­de kesgitlenen täze akymlara daýanýar.

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2020, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy