Habarlar

Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda ylmy maslahaty geçirildi

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Maglumat
Habarlar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
|< < Spisok > >| 

2017-12-08

Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda ylmy maslahaty geçirildi.

2017-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda halkara Bitaraplyk güni mynasybetli «Türkmen edebi mirasynda Bitaraplyk, parahatlyk we döwlet gurmak yörelgeleriň esaslary’’atly ylmy maslahaty geçirildi. Ylmy maslahata Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň müdirliginiň başlygy R. Essedullaýew, Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynyň ylmy işgärleri A. Orazow, B. Toýlyýewa, Ş.Hekimowa, T.Öwezowa, G. Gurbangeldiýew çykyş etdiler.

Ylmy maslahatda çykyşlar:

1. Hormatly Prezidentimiziň daşary syýasatyndaky üstünlikleri hakynda.

2. Türkmen edebiýatynda Bitaraplyk, parahatçylyk meselesiniň şöhlelenişi.

3. Türkmen şygyrýetinde Bitaraplygyň beýany.

4. Döwletmämmet Azadynyň döredijiliginde döwlet gurmak meselesi.

5. Kerwen ýoly — parahatçylyk ýoly.|< < Spisok > >| 
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2019, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy