Çareler


"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr."

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw«Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar» atly halkara ylmy maslahaty

[0000-00-00]
[0000-00-00]

Sizi 2018-nji ıylyň iıun aýynda Aşgabat şaherinde geciriljek atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga cagyryarys.

e-mail: info@science.gov.tm © 2003-2018, Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasy